Run & Relax's Amy

Kennel Run & Relax´s Amy, labrador retriver, eget oppdrett, Jakt/working type bor hjemme hos oss. Veldig gode søksegenskaper. Meget gode tjenestehunder i stamtreet. 3 søsken er godkjente narkotikahunder i Politi og Tollvesen. Fra hennes kull er en godkjent narkotikahund i pilitiet, en under opplæring i svensk politi, samt 1 under opplæring i Norske redningshunder. Meget godt egnet avsltispe som preger valpene sine godt.

Er mor til B og D kullene.